Desinfecció i esterilització de material clínic

La seguretat dels nostres pacients és la nostra prioritat, per això sempre hem vetllat per un estricte compliment en el seguiment de la normativa de desinfecció i esterilització de tot el material clínic, seguint escrupolosament els protocols marcats pel manual de prevenció de les infeccions als centres d’odontologia: manual de bones pràctiques publicat per la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu treballem amb 2 autoclaus que ens garanteixen disposar sempre del material degudament esterilitzat.

Desinfecció i esterilització d’aire i superfícies

Des de Maig de 2020 disposem de 3 aparells de llum ultraviolada C de desinfecció contínua de l’aire i una làmpara de llum ultraviolada C que garanteix la desinfecció i esterilització tant de superfícies com de l’aire de la Sala on l’apliquem. Tota aquesta maquinària ha estat incorporada arran de l’aparició del COVID-19 però no només garanteix eliminar aquest Coronavirus, sinó també la resta de microorganismes patògens per a tots nosaltres.